SlideSlideSlide
Video nổi bật
Thống kê truy cập
Sắp xếp:

Cửa võng - Thiều châu (11)

Cửa võng hồng trĩ đục đẹp

Cửa võng hồng trĩ đục đẹp

Giá bán: 18,000,000 đ

Sản Phẩm: Cửa võng hồng trĩ đục đẹp

Gỗ: dổi, mít lõi

Sơn: Sơn son thếp vàng

Cửa Võng hồng trĩ

Cửa Võng hồng trĩ

Giá bán: 14,000,000 đ

Sản Phẩm: Cửa Võng hồng trĩ

Gỗ: Mít, dổi lõi

Sơn: Sơn son thếp bạc phủ hoàn kim, hoặc thếp vàng 9999

Cửa võng tứ linh rồng thật

Cửa võng tứ linh rồng thật

Giá bán: 13,000,000 đ

Sản phẩm : Cửa võng tứ linh rồng thật

Gỗ : Mít hoặc dổi

Sơn : Sơn son thếp bạc

Dùng cho đình chùa

Thiều châu 01

Thiều châu 01

Giá bán: 16,000,000 đ

Sản phẩm : Thiều châu

Gỗ : Mít hoặc dổi lõi

Sơn : Sơn son thếp bạc

Dùng cho tư gia hoặc đình chùa

Cửa võng chiện 1

Cửa võng chiện 1

Giá bán: 13,000,000 đ

Sản phẩm : Cửa võng chiện 1

Gỗ : Mít hoặc dổi

Sơn : Sơn son thếp bạc

Dùng cho tư gia hoặc đình chùa

Cửa võng

Cửa võng

Giá bán: 14,000,000 đ

Sản phẩm : Cửa võng

Gỗ : Mít hoặc dổi

Sơn : Sơn son thếp bạc

Dùng cho tư gia hoặc đình chùa

Cửa võng hồng

Cửa võng hồng

Giá bán: 14,000,000 đ

Sản phẩm : Cửa võng hồng 

Gỗ : Mít hoặc dổi

Sơn : Sơn son thếp bạc

Dùng cho tư gia hoặc đình chùa

Cửa võng hồng trĩ

Cửa võng hồng trĩ

Giá bán: 14,000,000 đ

Sản phẩm : Cửa võng hồng trĩ ( loại nhỏ )

Gỗ : Mít hoặc dổi

Sơn : Sơn son thếp bạc

Dùng cho tư gia hoặc đình chùa

Cửa Võng Hoa Mai

Cửa Võng Hoa Mai

Giá bán: 13,000,000 đ

Sản phẩm : Cửa Võng Hoa Mai

Gỗ : Mít hoặc dổi

Sơn : chưa

Dùng cho tư gia và đình chùa

Thiều châu

Thiều châu

Giá bán: 15,500,000 đ

Sản phẩm : Thiều châu

Gỗ : Mít, dổi

Sơn : Sơn son thếp bạc

Dùng cho tư gia hoặc đình chùa

Cửa võng tứ linh hoá

Cửa võng tứ linh hoá

Giá bán: 13,000,000 đ

Sản phẩm : Cửa võng tứ linh hoá

Gỗ : Mít hoặc dổi

Sơn : Sơn son thếp bạc

Dùng cho tư gia hoặc đình chùa

^ Về đầu trang