SlideSlideSlide
Video nổi bật
Thống kê truy cập
Sắp xếp:

Ngai - Ỷ thờ (10)

Khám thờ đẹp

Khám thờ đẹp

Sản phẩm :Khám Thờ

Chất Liệu : gỗ Dổi

Sơn : sơn son thếp vàng

Dùng cho đình chùa hoặc tư gia

Ỷ Cột 19

Ỷ Cột 19

Sản phẩm :Ỷ Cột

Chất Liệu : gỗ mít, Dổi

Sơn : sơn son thếp bạc

Dùng cho đình chùa hoặc tư gia

Ỷ thờ 3

Ỷ thờ 3

Sản phẩm : Ỷ thờ 3

Gỗ : Mít hoặc dổi

Sơn : Sơn son thếp bạc

Dùng cho tư gia hoặc đình chùa

Khám thờ

Khám thờ

Sản phẩm : Khám thờ

Gỗ : Mít hoặc dổi

Sơn : Sơn son thếp bạc

Dùng cho tư gia hoặc đình chùa

Ỷ thờ mộc

Ỷ thờ mộc

Sản phẩm : Ỷ thờ mộc

Gỗ : Mít hoặc dổi

Sơn : Chưa

Dùng cho tư gia hoặc đình chùa

Khám thờ

Khám thờ

Sản phẩm :Khám thờ 3 lớp

Gỗ : Mít hoặc dổi

Sơn : Sơn son thếp bạc

Dùng cho tư gia hoặc đình chùa

Giá hương

Giá hương

Sản phẩm :Giá hương

Gỗ : Mít hoặc dổi

Sơn : Sơn son thếp bạc

Dùng cho tư gia ( thay cho ngai hoặc Ỷ thờ )

Ỷ thờ 2

Ỷ thờ 2

Sản phẩm : Ỷ thờ 2

Gỗ : Mít hoặc dổi

Sơn : Sơn son thếp bạc

Dùng cho tư gia hoặc đình chùa

Ỷ thờ

Ỷ thờ

Sản phẩm : Ỷ thờ

Gỗ : Mít hoặc dổi

Sơn : Sơn son thếp bạc

Dùng cho tư gia hoặc đình chùa

Ỷ vách mộc

Ỷ vách mộc

Sản phẩm : Ỷ vách mộc

Gỗ : Mít hoặc dổi

Sơn : Chưa

Dùng cho tư gia hoặc đình chùa

^ Về đầu trang