SlideSlideSlide
Video nổi bật
Thống kê truy cập
Sắp xếp:

(137)

Mã SP 01: Bộ bàn thờ sen chiện

Mã SP 01: Bộ bàn thờ sen chiện

Giá bán: 8,800,000 đ

Sản phẩm: Bộ bàn thờ Sen Chiện

Kích thước: 127x61x127, có thể làm theo kích thước khác

Chân 8cm, khung mặt 4,5cm, hàng dày dặn gỗ đẹp

Bộ bàn thờ được làm bằng gỗ Gụ lõi hoặc gỗ Mít quê lõi 100%, chất gỗ đẹp có nhiều vân gỗ

Chống mọt, mốc, cong vênh và có tuổi thọ rất lâu năm.

Sơn PU, vec ni

Vận chuyển và giao hàng toàn Quốc.

Mã SP 02: Bộ bàn thờ sen chiện 02

Mã SP 02: Bộ bàn thờ sen chiện 02

Giá bán: 12,800,000 đ

Sản phẩm: Bộ bàn thờ sen chiện 02

Kích thước: 197x87x127, có thể làm theo kích thước khác

Chân 12cm, khung mặt 4,5cm, hàng dày dặn gỗ đẹp

Bộ bàn thờ được làm bằng gỗ Gụ lõi hoặc gỗ Mít quê lõi 100%, chất gỗ đẹp có nhiều vân gỗ

Chống mọt, mốc, cong vênh và có tuổi thọ rất lâu năm.

Sơn PU, vec ni

Vận chuyển và giao hàng toàn Quốc.

Mã SP 03: Bàn thờ Như Ý

Mã SP 03: Bàn thờ Như Ý

Giá bán: 12,800,000 đ

Sản phẩm: Bàn thờ Như Ý 

Kích thước: 197x87x127, có thể làm theo kích thước khác

Chân 12cm, khung mặt 4,5cm, hàng dày dặn gỗ đẹp

Bộ bàn thờ được làm bằng gỗ Gụ lõi hoặc gỗ Mít quê lõi 100%, chất gỗ đẹp có nhiều vân gỗ

Chống mọt, mốc, cong vênh và có tuổi thọ rất lâu năm.

Sơn PU, vec ni

Vận chuyển và giao hàng toàn Quốc.

Mã sp 04: Bàn thờ Như Ý chân quỳ

Mã sp 04: Bàn thờ Như Ý chân quỳ

Giá bán: 12,800,000 đ

Sản Phẩm: Bàn thờ Như Ý chân quỳ

Kích thước: 197x87x127, có thể làm theo kích thước khác

Chân 12cm, khung mặt 4,5cm, hàng dày dặn gỗ đẹp

Bộ bàn thờ được làm bằng gỗ Gụ lõi hoặc gỗ Mít quê lõi 100%, chất gỗ đẹp có nhiều vân gỗ

Chống mọt, mốc, cong vênh và có tuổi thọ rất lâu năm.

Sơn PU, vec ni

Vận chuyển và giao hàng toàn Quốc.

Mã sp 05: Bàn thờ Sen chiện

Mã sp 05: Bàn thờ Sen chiện

Giá bán: 13,500,000 đ

Sản Phẩm:Bàn thờ Sen chiện

Kt: 197x87x127

Chân 12cm, khung mặt 4,5cm, hàng dày dặn gỗ đẹp

Gỗ: Gụ, mít, Dôi

Sơn: Sơn PU, Dát vàng tây

Vận chuyển và giao hàng toàn Quốc.

 Mã sp 06: Bàn thờ Sen chiện chân qùy

Mã sp 06: Bàn thờ Sen chiện chân qùy

Giá bán: 12,800,000 đ

Sản Phẩm:Bàn thờ Sen Chiện chân qùy

Kích thước: 197x87x127, có thể làm theo kích thước khác

Chân 12cm, khung mặt 4,5cm, hàng dày dặn gỗ đẹp

Bộ bàn thờ được làm bằng gỗ Gụ lõi hoặc gỗ Mít quê lõi 100%, chất gỗ đẹp có nhiều vân gỗ

Chống mọt, mốc, cong vênh và có tuổi thọ rất lâu năm.

Sơn PU, vec ni

Vận chuyển và giao hàng toàn Quốc.

  Mã sp 07: Bàn thờ như ý 1m53

Mã sp 07: Bàn thờ như ý 1m53

Giá bán: 9,800,000 đ

  Mã sp 07: Bộ bàn thờ như ý 1m53

KT: 153x67x127 (có thể làm theo kích thước của quý khách)

Chân 10cm, khung mặt 4,5cm, hàng dày dặn gỗ đẹp

Bộ bàn thờ được làm bằng gỗ Gụ lõi hoặc gỗ Mít quê lõi 100%, chất gỗ đẹp có nhiều vân gỗ

Chống mọt, mốc, cong vênh và có tuổi thọ rất lâu năm.

Sơn PU, vec ni

Vận chuyển và giao hàng toàn Quốc.

Mã sp 08: Bàn thờ sen chiện 1m53

Mã sp 08: Bàn thờ sen chiện 1m53

Giá bán: 9,800,000 đ

Mã sp 08: Bàn thờ sen chiện 1m53

Kích thước: 153x67x127

Chân 10cm, khung mặt 4,5cm, hàng dày dặn gỗ đẹp

Sơn: PU, vecni

Bàn thờ được làm bằng gỗ Gụ lõi, kiểu dáng sang trọng, hiện đại

Chúng tôi nhận làm theo các kích thước và yêu cầu của khách hàng !

Vận chuyển và giao hàng toàn Quốc.

 Mã sp 09: Mẫu phòng thờ đơn giản đẹp

Mã sp 09: Mẫu phòng thờ đơn giản đẹp

Giá bán: 12,800,000 đ

Sản Phẩm:  Mẫu bàn thờ đơn giản đẹp

Kích thước: 197x87x127, gỗ Gụ lõi 100%

Chân 12cm, khung mặt 4,5cm, hàng dày dặn gỗ đẹp

Sơn: PU, vecni 

Bộ bàn thờ được làm với kiểu dáng đơn giản sang trọng, hiện đại

Chúng tôi nhận làm theo các kích thước và yêu cầu của quý khách !

Vận chuyển và giao hàng toàn Quốc.

Mã sp 10: BỘ BÀN THỜ + HOÀNH PHI CÂU ĐỐI

Mã sp 10: BỘ BÀN THỜ + HOÀNH PHI CÂU ĐỐI

Giá bán: 12,800,000 đ

Mã sp 10: BỘ BÀN THỜ + HOÀNH PHI CÂU ĐỐI

Kích thước: 197x87x127, gỗ Gụ lõi 100%

Chân 12cm, khung mặt 4,5cm, hàng dày dặn gỗ đẹp

Sơn: PU, vecni chữ cuốn thư câu đối sơn son thếp vàng

Bộ bàn thờ được làm với kiểu dáng đơn giản sang trọng, hiện đại

Chúng tôi nhận làm theo các kích thước và yêu cầu của quý khách !

Vận chuyển và giao hàng toàn Quốc.

Mã sp 11: BỘ SẬP MAI ĐIỂU+CUỐN THƯ CÂU ĐỐI

Mã sp 11: BỘ SẬP MAI ĐIỂU+CUỐN THƯ CÂU ĐỐI

Giá bán: 22,000,000 đ

Mã sp 11: BỘ SẬP MAI ĐIỂU+CUỐN THƯ CÂU ĐỐI

Kích thước: 197x107x117, có thể làm theo kích thước khác

Chân 22cm, khung mặt 4,5cm, hàng dày dặn gỗ đẹp

Bộ bàn thờ được làm bằng gỗ Gụ lõi hoặc gỗ Mít quê lõi 100%, chất gỗ đẹp có nhiều vân gỗ

Chống mọt, mốc, cong vênh và có tuổi thọ rất lâu năm.

Sơn PU, vec ni

Vận chuyển và giao hàng toàn Quốc.

Mã sp 12: BỘ SẬP THỜ ĐỤC MAI HÓA LONG+HOÀNH PHI CÂU ĐỐI

Mã sp 12: BỘ SẬP THỜ ĐỤC MAI HÓA LONG+HOÀNH PHI CÂU ĐỐI

Giá bán: 22,000,000 đ

Mã sp 12: BỘ SẬP THỜ ĐỤC MAI HÓA LONG+HOÀNH PHI CÂU ĐỐI

Kích thước: 197x107x117, có thể làm theo kích thước khác

Chân 22cm, khung mặt 4,5cm, hàng dày dặn gỗ đẹp

Bộ bàn thờ được làm bằng gỗ Gụ lõi hoặc gỗ Mít quê lõi 100%, chất gỗ đẹp có nhiều vân gỗ

Chống mọt, mốc, cong vênh và có tuổi thọ rất lâu năm.

Sơn PU, vec ni

Vận chuyển và giao hàng toàn Quốc.

MÃ SP 13: BỘ SẬP MAI ĐIỂU

MÃ SP 13: BỘ SẬP MAI ĐIỂU

Giá bán: 26,000,000 đ

Sản phẩm: BỘ SẬP MAI ĐIỂU

Kích thước: 217x107x117, có thể làm theo kích thước khác

Chân 24cm, khung mặt 4,5cm, hàng dày dặn gỗ đẹp

Bộ bàn thờ được làm bằng gỗ Gụ lõi hoặc gỗ Mít quê lõi 100%, chất gỗ đẹp có nhiều vân gỗ

Chống mọt, mốc, cong vênh và có tuổi thọ rất lâu năm.

Sơn PU, vec ni

Vận chuyển và giao hàng toàn Quốc.

MÃ SP 14: Bàn thờ chiện

MÃ SP 14: Bàn thờ chiện

Giá bán: 12,800,000 đ

Sản phẩm: Bộ bàn thờ đục Chiện

Kích thước: 197x87x127, có thể làm theo kích thước khác

Chân 12cm, khung mặt 4,5cm, hàng dày dặn gỗ đẹp

Bộ bàn thờ được làm bằng gỗ Gụ lõi hoặc gỗ Mít quê lõi 100%, chất gỗ đẹp có nhiều vân gỗ

Chống mọt, mốc, cong vênh và có tuổi thọ rất lâu năm.

Sơn PU, vec ni

Vận chuyển và giao hàng toàn Quốc.

 MÃ SP 15: Bộ bàn thờ Sen Chiện 1m75

MÃ SP 15: Bộ bàn thờ Sen Chiện 1m75

Giá bán: 12,000,000 đ

Sản phẩm: Bộ bàn thờ Sen Chiện 1m75

Kích thước: 175x81x127, có thể làm theo kích thước khác

Chân 10cm, khung mặt 4,5cm, hàng dày dặn gỗ đẹp

Bộ bàn thờ được làm bằng gỗ Gụ lõi hoặc gỗ Mít quê lõi 100%, chất gỗ đẹp có nhiều vân gỗ

Chống mọt, mốc, cong vênh và có tuổi thọ rất lâu năm.

Sơn PU, vec ni

Vận chuyển và giao hàng toàn Quốc.

MÃ SP 16: Bộ bàn thờ như ý

MÃ SP 16: Bộ bàn thờ như ý

Giá bán: 12,800,000 đ

Sản phẩm: Bộ bàn thờ Như Ý

Kích thước: 197x87x127, có thể làm theo kích thước khác

Chân 12cm, khung mặt 4,5cm, hàng dày dặn gỗ đẹp

Bộ bàn thờ được làm bằng gỗ Gụ lõi hoặc gỗ Mít quê lõi 100%, chất gỗ đẹp có nhiều vân gỗ

Chống mọt, mốc, cong vênh và có tuổi thọ rất lâu năm.

Sơn PU, vec ni

Vận chuyển và giao hàng toàn Quốc.

MÃ SP 17: Bộ bàn thờ Sen Chiện

MÃ SP 17: Bộ bàn thờ Sen Chiện

Giá bán: 12,800,000 đ

Sản phẩm: Bộ bàn thờ Sen Chiện 

Kích thước: 197x87x127, có thể làm theo kích thước khác

Chân 12cm, khung mặt 4,5cm, hàng dày dặn gỗ đẹp

Bộ bàn thờ được làm bằng gỗ Gụ lõi hoặc gỗ Mít quê lõi 100%, chất gỗ đẹp có nhiều vân gỗ

Chống mọt, mốc, cong vênh và có tuổi thọ rất lâu năm.

Sơn PU, vec ni

Vận chuyển và giao hàng toàn Quốc.

 MÃ SP 18: Bộ bàn thờ Sen Chiện 1m97

MÃ SP 18: Bộ bàn thờ Sen Chiện 1m97

Giá bán: 12,800,000 đ

 MÃ SP 18: Bộ bàn thờ Sen Chiện 1m97

Kích thước: 197x87x127, có thể làm theo kích thước khác

Chân 12cm, khung mặt 4,5cm, hàng dày dặn gỗ đẹp

Bộ bàn thờ được làm bằng gỗ Gụ lõi hoặc gỗ Mít quê lõi 100%, chất gỗ đẹp có nhiều vân gỗ

Chống mọt, mốc, cong vênh và có tuổi thọ rất lâu năm.

Sơn PU, vec ni

Vận chuyển và giao hàng toàn Quốc.

MÃ SP 19: Bộ bàn thờ Sen Chiện 1m27

MÃ SP 19: Bộ bàn thờ Sen Chiện 1m27

Giá bán: 8,800,000 đ

MÃ SP 19: Bộ bàn thờ Sen Chiện 1m27

Kích thước: 127x61x127, có thể làm theo kích thước khác

Chân 8cm, khung mặt 4,5cm, hàng dày dặn gỗ đẹp

Bộ bàn thờ được làm bằng gỗ Gụ lõi hoặc gỗ Mít quê lõi 100%, chất gỗ đẹp có nhiều vân gỗ

Chống mọt, mốc, cong vênh và có tuổi thọ rất lâu năm.

Sơn PU, vec ni

Vận chuyển và giao hàng toàn Quốc.

  MÃ SP 20: Bộ bàn thờ Sen Chiện 1m27

MÃ SP 20: Bộ bàn thờ Sen Chiện 1m27

Giá bán: 8,800,000 đ

Sản phẩm: Bộ bàn thờ Sen Chiện 1m27

Kích thước: 127x61x127, có thể làm theo kích thước khác

Chân 8cm, khung mặt 4,5cm, hàng dày dặn gỗ đẹp

Bộ bàn thờ được làm bằng gỗ Gụ lõi hoặc gỗ Mít quê lõi 100%, chất gỗ đẹp có nhiều vân gỗ

Chống mọt, mốc, cong vênh và có tuổi thọ rất lâu năm.

Sơn PU, vec ni

Vận chuyển và giao hàng toàn Quốc.

MÃ SP 21: Bộ bàn thờ Sen Chiện 1m27

MÃ SP 21: Bộ bàn thờ Sen Chiện 1m27

Giá bán: 8,800,000 đ

MÃ SP 21: Bộ bàn thờ Sen Chiện 1m27

Kích thước: 127x61x127, có thể làm theo kích thước khác

Chân 8cm, khung mặt 4,5cm, hàng dày dặn gỗ đẹp

Bộ bàn thờ được làm bằng gỗ Gụ lõi hoặc gỗ Mít quê lõi 100%, chất gỗ đẹp có nhiều vân gỗ

Chống mọt, mốc, cong vênh và có tuổi thọ rất lâu năm.

Sơn PU, vec ni

Vận chuyển và giao hàng toàn Quốc.

 MÃ SP 22: Bộ bàn thờ Sen Chiện 1m53

MÃ SP 22: Bộ bàn thờ Sen Chiện 1m53

Giá bán: 9,800,000 đ

 MÃ SP 22: Bộ bàn thờ Sen Chiện 1m53

Kích thước: 153x67x127, có thể làm theo kích thước khác

Chân 10cm, khung mặt 4,5cm, hàng dày dặn gỗ đẹp

Bộ bàn thờ được làm bằng gỗ Gụ lõi hoặc gỗ Mít quê lõi 100%, chất gỗ đẹp có nhiều vân gỗ

Chống mọt, mốc, cong vênh và có tuổi thọ rất lâu năm.

Sơn PU, vec ni

Vận chuyển và giao hàng toàn Quốc.

  MÃ SP 23: Cửa Võng hồng trĩ

MÃ SP 23: Cửa Võng hồng trĩ

Giá bán: 16,000,000 đ

Sản Phẩm: Cửa Võng hồng trĩ

Gỗ: Mít, dổi lõi

Sơn: Sơn son thếp bạc phủ hoàn kim, hoặc thếp vàng 9999

Vận chuyển và giao hàng toàn Quốc.

  MÃ SP 24: Cửa võng Hồng Trĩ đục đẹp

MÃ SP 24: Cửa võng Hồng Trĩ đục đẹp

Giá bán: 16,000,000 đ

  MÃ SP 24: Cửa võng Hồng Trĩ đục đẹp

Kích thước: Tùy vào không gian thờ của mỗi nhà.

Cửa võng được làm bằng gỗ Dổi lõi hoặc gỗ Mít quê lõi 100%, chất gỗ tốt

Chống mọt, mốc, cong vênh và có tuổi thọ rất lâu năm.

Sơn son thếp vàng hoặc sơn PU, vec ni

Vận chuyển và giao hàng toàn Quốc.

MÃ SP 25: Sập thờ gỗ Mít đục Mai Điểu

MÃ SP 25: Sập thờ gỗ Mít đục Mai Điểu

Giá bán: 22,000,000 đ

MÃ SP 25: Sập thờ gỗ Mít đục Mai Điểu

Kích thước: 197x107x117, có thể làm theo kích thước khác

Chân 22cm, khung mặt 4,5cm, hàng dày dặn gỗ đẹp

Bộ bàn thờ được làm bằng gỗ Mít quê lõi 100%, chất gỗ đẹp có nhiều vân gỗ

Chống mọt, mốc, cong vênh và có tuổi thọ rất lâu năm.

Sơn PU, vec ni

Vận chuyển và giao hàng toàn Quốc.

 MÃ SP 26: Bàn thờ Như Ý sơn son thếp vàng

MÃ SP 26: Bàn thờ Như Ý sơn son thếp vàng

Giá bán: 13,500,000 đ

 MÃ SP 26: Bàn thờ Như Ý sơn son thếp vàng

Kích thước: 197x87x127, có thể làm theo kích thước khác

Chân 12cm, khung mặt 4,5cm, hàng dày dặn gỗ đẹp

Bộ bàn thờ được làm bằng gỗ Gụ lõi hoặc gỗ Mít quê lõi 100%, chất gỗ đẹp có nhiều vân gỗ

Chống mọt, mốc, cong vênh và có tuổi thọ rất lâu năm.

Sơn son thếp vàng

Vận chuyển và giao hàng toàn Quốc.

 MÃ SP 27: Bàn thờ Như Ý sơn son thếp vàng

MÃ SP 27: Bàn thờ Như Ý sơn son thếp vàng

Giá bán: 13,500,000 đ

 MÃ SP 27: Bàn thờ Như Ý sơn son thếp vàng

Kích thước: 197x87x127, có thể làm theo kích thước khác

Chân 12cm, khung mặt 4,5cm, hàng dày dặn gỗ đẹp

Bộ bàn thờ được làm bằng gỗ Gụ lõi hoặc gỗ Mít quê lõi 100%, chất gỗ đẹp có nhiều vân gỗ

Chống mọt, mốc, cong vênh và có tuổi thọ rất lâu năm.

Sơn son thếp vàng

Vận chuyển và giao hàng toàn Quốc.

MÃ SP 28: Bộ Hoành Phi Câu Đối nền then chữ vàng

MÃ SP 28: Bộ Hoành Phi Câu Đối nền then chữ vàng

Giá bán: 13,500,000 đ

MÃ SP 28: Bộ Hoành Phi Câu Đối nền then chữ vàng

Kích thước: 197x87, có thể làm theo kích thước khác

Bộ bàn thờ được làm bằng gỗ Dổi lõi hoặc gỗ Mít quê lõi 100%, chất gỗ đẹp

Chống mọt, mốc, cong vênh và có tuổi thọ rất lâu năm.

Sơn son thếp vàng

Vận chuyển và giao hàng toàn Quốc.

MÃ SP 29: Tủ Thờ gỗ Gụ 1m97

MÃ SP 29: Tủ Thờ gỗ Gụ 1m97

Giá bán: 12,500,000 đ

MÃ SP 29: Tủ Thờ gỗ Gụ 1m97

Kích thước: 197x81x127, có thể làm theo kích thước khác

Bộ bàn thờ được làm bằng gỗ Gụ lõi hoặc gỗ Mít quê lõi 100%, chất gỗ đẹp có nhiều vân gỗ

Chống mọt, mốc, cong vênh và có tuổi thọ rất lâu năm.

Sơn PU, vec ni

Vận chuyển và giao hàng toàn Quốc.

MÃ SP 30: Bàn thờ đục Chiện tàu lá dắt

MÃ SP 30: Bàn thờ đục Chiện tàu lá dắt

Giá bán: 11,800,000 đ

MÃ SP 30: Bàn thờ đục Chiện tàu lá dắt

Kích thước: 197x87x127, có thể làm theo kích thước khác

Chân 10cm, khung mặt 4,5cm, hàng dày dặn gỗ đẹp

Bộ bàn thờ được làm bằng gỗ Gụ lõi hoặc gỗ Mít quê lõi 100%, chất gỗ đẹp có nhiều vân gỗ

Chống mọt, mốc, cong vênh và có tuổi thọ rất lâu năm.

Sơn PU, vec ni

Vận chuyển và giao hàng toàn Quốc.

 MÃ SP 31: Bàn thờ đục chiện tàu lá dắt

MÃ SP 31: Bàn thờ đục chiện tàu lá dắt

Giá bán: 11,800,000 đ

 MÃ SP 31: Bàn thờ đục chiện tàu lá dắt

Kích thước: 197x87x127, có thể làm theo kích thước khác

Chân 10cm, khung mặt 4,5cm, hàng dày dặn gỗ đẹp

Bộ bàn thờ được làm bằng gỗ Gụ lõi hoặc gỗ Mít quê lõi 100%, chất gỗ đẹp có nhiều vân gỗ

Chống mọt, mốc, cong vênh và có tuổi thọ rất lâu năm.

Sơn PU, vec ni

Vận chuyển và giao hàng toàn Quốc.

 MÃ SP 32: Bàn thờ Như Ý

MÃ SP 32: Bàn thờ Như Ý

Giá bán: 12,800,000 đ

 MÃ SP 32: Bàn thờ Như Ý

Kích thước: 197x87x127, có thể làm theo kích thước khác

Chân 12cm, khung mặt 4,5cm, hàng dày dặn gỗ đẹp

Bộ bàn thờ được làm bằng gỗ Gụ lõi hoặc gỗ Mít quê lõi 100%, chất gỗ đẹp có nhiều vân gỗ

Chống mọt, mốc, cong vênh và có tuổi thọ rất lâu năm.

Sơn PU, vec ni

Vận chuyển và giao hàng toàn Quốc.

MÃ SP 33: Bàn thờ sen chiện 1m97

MÃ SP 33: Bàn thờ sen chiện 1m97

Giá bán: 12,800,000 đ

MÃ SP 33: Bàn thờ sen chiện 1m97

Kích thước: 197x87x127, có thể làm theo kích thước khác

Chân 12cm, khung mặt 4,5cm, hàng dày dặn gỗ đẹp

Bộ bàn thờ được làm bằng gỗ Gụ lõi hoặc gỗ Mít quê lõi 100%, chất gỗ đẹp có nhiều vân gỗ

Chống mọt, mốc, cong vênh và có tuổi thọ rất lâu năm.

Sơn PU, vec ni

Vận chuyển và giao hàng toàn Quốc.

MÃ SP 34: Bàn thờ sen chiện gỗ mít

MÃ SP 34: Bàn thờ sen chiện gỗ mít

Giá bán: 12,800,000 đ

MÃ SP 34: Bàn thờ sen chiện gỗ mít

Kích thước: 127x61x127, có thể làm theo kích thước khác

Chân 8cm, khung mặt 4,5cm, hàng dày dặn gỗ đẹp

Bộ bàn thờ được làm bằng gỗ Mít quê lõi 100%, chất gỗ đẹp 

Chống mọt, mốc, cong vênh và có tuổi thọ rất lâu năm.

Sơn PU, vec ni

Vận chuyển và giao hàng toàn Quốc.

MÃ SP 35: Cuốn Thư mẫu cổ

MÃ SP 35: Cuốn Thư mẫu cổ

Giá bán: 34,000,000 đ

MÃ SP 35: Cuốn Thư mẫu cổ

Chất Liệu : gỗ Dổi

Sơn : sơn son thếp bạc

Dùng cho đình chùa hoặc tư gia

MÃ SP 36: Bàn thờ Như Ý chân quỳ đục Cá Chép, Ngũ Phúc

MÃ SP 36: Bàn thờ Như Ý chân quỳ đục Cá Chép, Ngũ Phúc

Giá bán: 12,800,000 đ

MÃ SP 36: Bàn thờ Như Ý chân quỳ đục Cá Chép, Ngũ Phúc

Kích thước: 197x87x127, có thể làm theo kích thước khác

Chân 12cm, khung mặt 4,5cm, hàng dày dặn gỗ đẹp

Bộ bàn thờ được làm bằng gỗ Gụ lõi hoặc gỗ Mít quê lõi 100%, chất gỗ đẹp có nhiều vân gỗ

Chống mọt, mốc, cong vênh và có tuổi thọ rất lâu năm.

Sơn PU, vec ni

Vận chuyển và giao hàng toàn Quốc.

MÃ SP 37: Sâp thờ đục Sen

MÃ SP 37: Sâp thờ đục Sen

Giá bán: 24,500,000 đ

MÃ SP 37: Sâp thờ đục Sen

Kích thước: 197x107x117, có thể làm theo kích thước khác

Chân 22cm, khung mặt 4,5cm, hàng dày dặn gỗ đẹp

Bộ bàn thờ được làm bằng gỗ Gụ lõi hoặc gỗ Mít quê lõi 100%, chất gỗ đẹp có nhiều vân gỗ

Chống mọt, mốc, cong vênh và có tuổi thọ rất lâu năm.

Sơn PU, vec ni

Vận chuyển và giao hàng toàn Quốc.

MÃ SP 38: Sập Thờ Tứ Linh

MÃ SP 38: Sập Thờ Tứ Linh

Giá bán: 22,000,000 đ

MÃ SP 38: Sập Thờ Tứ Linh

Kích thước: 197x107x117, có thể làm theo kích thước khác

Chân 22cm, khung mặt 4,5cm, hàng dày dặn gỗ đẹp

Bộ bàn thờ được làm bằng gỗ Gụ lõi hoặc gỗ Mít quê lõi 100%, chất gỗ đẹp có nhiều vân gỗ

Chống mọt, mốc, cong vênh và có tuổi thọ rất lâu năm.

Sơn PU, vec ni

Vận chuyển và giao hàng toàn Quốc.

MÃ SP 39: Tủ Thờ đục Chiện chữ Thọ

MÃ SP 39: Tủ Thờ đục Chiện chữ Thọ

Giá bán: 14,500,000 đ

MÃ SP 39: Tủ Thờ đục Chiện chữ Thọ

Kích thước: 197x81x127, có thể làm theo kích thước khác

Tủ thờ được làm bằng gỗ Gụ lõi hoặc gỗ Mít quê lõi 100%, chất gỗ đẹp có nhiều vân gỗ

Chống mọt, mốc, cong vênh và có tuổi thọ rất lâu năm.

Sơn PU, vec ni

Vận chuyển và giao hàng toàn Quốc.

MÃ SP 40: Bộ bàn thờ dùng cho Chung Cư đẹp 01

MÃ SP 40: Bộ bàn thờ dùng cho Chung Cư đẹp 01

Giá bán: 8,800,000 đ

MÃ SP 40: Bộ bàn thờ dùng cho Chung Cư đẹp 01

Kích thước:153x67x127, 127x61x127 có thể làm các kích thước khác

Chân 8cm hoặc 10cm, khung mặt 4,5cm, hàng dày dặn gỗ đẹp

Bộ bàn thờ được làm bằng gỗ Gụ lõi hoặc gỗ Mít quê lõi 100%, chất gỗ đẹp có nhiều vân gỗ

Chống mọt, mốc, cong vênh và có tuổi thọ rất lâu năm.

Sơn PU, vec ni

Vận chuyển và giao hàng toàn Quốc.

MÃ SP 41: Bộ bàn thờ dùng cho Chung Cư đẹp 02

MÃ SP 41: Bộ bàn thờ dùng cho Chung Cư đẹp 02

Giá bán: 8,800,000 đ

MÃ SP 41: Bộ bàn thờ dùng cho Chung Cư đẹp 02

Kích thước:153x67x127, 127x61x127 có thể làm các kích thước khác

Chân 8cm hoặc 10cm, khung mặt 4,5cm, hàng dày dặn gỗ đẹp

Bộ bàn thờ được làm bằng gỗ Gụ lõi hoặc gỗ Mít quê lõi 100%, chất gỗ đẹp có nhiều vân gỗ

Chống mọt, mốc, cong vênh và có tuổi thọ rất lâu năm.

Sơn PU, vec ni

Vận chuyển và giao hàng toàn Quốc.

Giá bán: 13,800,000 đ
MÃ SP 42: Bộ bàn thờ dùng cho Chung Cư đẹp 03

MÃ SP 42: Bộ bàn thờ dùng cho Chung Cư đẹp 03

Giá bán: 8,800,000 đ

MÃ SP 42: Bộ bàn thờ dùng cho Chung Cư đẹp 03

Kích thước:153x67x127, 127x61x127 có thể làm các kích thước khác

Chân 8cm hoặc 10cm, khung mặt 4,5cm, hàng dày dặn gỗ đẹp

Bộ bàn thờ được làm bằng gỗ Gụ lõi hoặc gỗ Mít quê lõi 100%, chất gỗ đẹp có nhiều vân gỗ

Chống mọt, mốc, cong vênh và có tuổi thọ rất lâu năm.

Sơn PU, vec ni

Vận chuyển và giao hàng toàn Quốc.

Giá bán: 13,800,000 đ
 
 
 
Thiết kế website         
 
 
 
^ Về đầu trang