SlideSlideSlide
Video nổi bật
Thống kê truy cập
Tượng Phật

Tượng Phật Ngìn mắt nghìn tay

Tượng Phật Ngìn mắt nghìn tay
Tượng Phật Ngìn mắt nghìn tay
Tượng Phật Ngìn mắt nghìn tay
  • Tượng Phật Ngìn mắt nghìn tay
  • Tượng Phật Ngìn mắt nghìn tay
  • Tượng Phật Ngìn mắt nghìn tay

Sản phẩm : Tượng Phật Ngìn mắt nghìn tay

Gỗ : Mít

Sơn : Sơn son thếp bạc

Dùng cho đình chùa

Sản phẩm cùng loại
^ Về đầu trang